torsdag 3 december 2015

REPORTAGE 2013: Att “kanalisera” sig ur fattigdomen

Från Atlantkusten (Karibien) till Stilla Havet, 278 km.


REPORTAGE NICARAGUA 2013 (1-2)

Att kanalisera” sig ur fattigdomen

I ett första reportage från Nicaragua, beskriver Flammans Dick och Miriam Emanuelsson planerna på en interoceanisk kanal mellan Karibien och Stilla Havet.

OMETEPE / NICARAGUA / Sakta växer de två vulkanerna Concepcion och Madera sig till två jättar ju närmare Che Guevara” kommer till ön Ometepe. Che Guevara” är bilfärjan vi reser med. För ett ögonblick låter jag fantasin spela fritt och funderar på vad Östermalms- eller Örgrytehögern skulle säga om Silja- respektive Stena Line skulle döpas om till Sven Linderot” eller August Palm” efter att en verklig folkmakt hade erövrats av folket i Sverige.
Det är första gången jag besöker Ometepe eller överhuvudtaget gör en tur på Cocibolca eller Nicaraguasjön, som den kallas i folkmun. Ometepe är världens största ö i en insjö och motsvarar 254 kvadratkilometer. Nicaraguasjön är Latinamerikas näst största insjö med 8.624 kvadratkilometer och en ovärderlig sötvattenkälla för Nicaragua.
Hur som helst så är inte Mirian och jag här för att njuta av sjön och ön som turister. Under våra två dagar ska vi sondera ett av Latinamerikas största megaprojekt; byggandet av en kanal mellan Atlanten och Stilla havet, nästan 30 mil lång. Kanalen, om den byggs, ska kunna ta emot fartyg som är mycket större än de som går i Panamakanalen. Den ska bli nästan fyra gånger längre än Panamakanalen och ska gå genom 25 procent av Nicaraguas känsliga regnskogar. Dessa områden, som anges i konventionen om våtmarker av internationell betydelse, kallad Ramsarkonventionen, är hem för hundratals arter av växter, fåglar, däggdjur, reptiler, fiskar, groddjur, blötdjur och kräftdjur.
Med färjan "Ferry Che Guevara" tar man sig till ön Ometepe i den stora Nicaraguasjön.

Den 7 maj skrev China Daily att den Interoceanska kanalen blir ett Seklets logistikprojekt. Andra uttalanden talar om att Nicaragua kommer att tredubbla antalet sysselsatta i Nicaragua. Det centralamerikanska parlamentets ordförande Leonel Vázquez Búcaro hävdar att kanalen kommer få stor betydelse för hela regionen. En expert på sjöfart menar att byggandet av ”detta majestätiska byggnadsverk” kommer att ge varvsindustrin i världen en rejäl skjuts.
Kanalen har en strategisk karaktär och i Nicaragua talas det allt öppnare om att kanalen kan betyda ett oberoende och att Nicaragua aldrig mer ska tvingas att lyssna och lyda Husbondens Röst”, det vill säga USA.
Kanaltemat har varit arkiverat under de tre nyliberala regeringarna (1990-2007). Men med Sandinistfrontens seger i november 2006, tog president Daniel Ortega fram projektet ur arkivet som varit en dröm i Nicaragua sedan självständigheten från den spanska kolonialmakten 1821.
Men allt är inte frid och fröjd. Många befarar att den känsliga tropiska naturen eller Nicaraguasjön kommer att ta skada. Miljökonsekvenserna för kanalen ska utredas under ett år innan det definitiva beslutet tas nästa år. För det är ett jätteprojekt som kommer kosta cirka 40 miljarder dollar. Och kritiker saknas inte.
– Vi har fattat beslutet att lägga fram ett partitiellt konstitutionellt klagomål mot två teman som är skadliga för medborgarna och företagen i landet, sade Joseph Adam Aguerri, ordförande för Nicaraguas Arbetsgivarförening Cosep.
Även om de viktigaste privata företagarna stöder kanalprojektet, säger Cosep att den speciallag som den sandinistiska majoriteten beslutade om i Nationalförsamlingen i juni i år, står motsättning till landets författning.
Lagen heter Särskild lag för utveckling av infrastruktur och transport för nicaraguanska frizoner och en associerad infrastruktur”. Den ger det kinesiska bolaget HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited Group (HKND) koncession över kanalen i 50 år med rätt att förlänga koncessionen i ytterligare 50 år. Den åsamkar privategendomen och landets Centralbank skada”, hävdar ledningen för Nicaraguas arbetsgivare.
Den liberala parlamentsledamoten Eliseo Núñez är lika kategoriskt motståndare till kanalen:
– Vi kommer att överlämna landets suveränitet utan att veta var kanalen kommer att gå fram, hur mycket den kostar, vilket miljöeffekt den får eller hur lång tid byggandet kommer att ta, sa Nuñez, som är ledamot av Nationalförsamlingens Kommission för Infrastruktur, i ett pressuttalande.

Ön Ometepe är en bokstavlig pärla. Unesco har slagit fast att det är ett naturens underverk. Och jag tänker på Nuñez´ ord och oro när vi tar bilen och kör på 8:an” i riktning mot den andra vulkanen, Madera (trä). Regeringen Daniel Ortega har byggt en väg som kallas 8:an”. Tänk dig att det byggs en 8” med de två vulkanerna i siffrans cirklar.
– Hit kommer det mycket utlänningar med ryggsäckar som brukar vandra upp till vulkanen Madera. De går ner i den där de badar i lagunen.
Det säger hotellägaren Ernesto Quintana Flores och kisar mot solen där vi sitter på altanen och njuter av papegojsjungande och den 30-gradiga värmen. Han är tillfälligt hemma i Ometepe. I 35 år har han arbetat som vanlig knegare i Chigaco, USA, där han sparade pengar år efter år för att bygga sin dröm, bara 30 meter från Nicaraguasjöns strand, ett litet hotell.
Vad säger han om att det ska dras en kanal bara några kilometer söder om vulkanen Madera, där fartyg i 50.000-tonsklassen ska gå förbi hans hotell i byn Santo Domingo?
– Vi har diskuterat kanalprojektet mellan hotell- och företagsägarna på Ometepe. Utan tvekan kommer Ometepe att gynnas men det finns också saker som kommer att försämras på ön. Vad vi vill är mer tid för att utreda konsekvenserna av kanalen. Nicaraguasjön är så stor men så frisk och som livnär” sig på de två vulkanerna.
Han är, som många miljöaktivister, orolig för att kanalgrävandet i sjön kommer att få återverkningar.
– Jag vill att hela Nicaragua ska gynnas av ett eventuellt kanalprojekt, inte bara för mig som hotellägare med den ökning av turister som kalkyleras. Vi ser att landet behöver mer arbetstillfällen.
Hotellägaren Ernesto Quintana Flores.

Han är själv ett levande exempel på hur den ekonomiska modellen tvingar miljoner centralamerikaner till USA i sökandet efter arbete för att försörja sin familj som blir kvar i landet. Därför är han förhoppningsfull om att kanalbygget kan ge nicaraguanerna en bättre framtid än tidigare.
– Hit är alla turister välkomna. Situationen på Ometepe är lugn, ingen brottslighet, kanske en å annan höna som stjäls men vi kan garantera en skön semester, säger Ernesto med ett leende.
Rummen är stora och billiga. En dubbelsäng med en extrasäng och fläkt i taket kostar 25 dollar per natt. Med luftkonditionering 30 dollar. Men det är förhandlingsbart. Stannar du flera nätter kan vi gå ner till 20 dollar”.
Vi går ner och byter om och springer ut i det 25-gradiga sötvattnet i det som ser ut som en ocean. Och njuter av en av Nicaraguas många naturpärlor”.

https://youtu.be/ZJ-mQFn0uQY

 

Sverige-USA-Nicaragua

Paul Öqvists Kelley pappa föddes i Piteå och han har fortfarande många släktingar kvar där.
– Jag var där i juli 2012 under ett besök i Europa. Och käkade Pitepalt.
Paul Öqvist innehar en av de viktigaste posterna i den sandinistiska maktsfären. Han är personlig sekreterare och politisk rådgivare till president Daniel Ortega och Rosario Murillo, minister för Medborgarmakten. Murillo är som maken Daniel, en gerillaveteran och var politisk kommissarie” på den Södra Gerillafronten i mitten av 1970-talet. Hon satt fängslad två år under Somozadiktaturen och efter att hon släpptes fri begav hon sig direkt till en av stridsfronterna. Ingen tvekar om att Murillo är den verklige politiske strategen bakom FSLN:s stora valsegrar sedan 2006. Elaka tungor säger att hon kontrollerar alla detaljer i regeringsutövandet, från kommuner till regeringen.
Paul Öqvist föddes i Chicago, dit hans pappa hade utvandrat från Sverige. Efter för Revolutionens seger den 19 juli 1979 lämnade Paul Chicago och reste till Nicaragua där han började arbeta till stöd för FSLN. I 30 år har han levt i Nicaragua och till och med den besatta antisandinistiska oppositionen erkänner hans kvalifikationer och kännedom om landet och världen. Därför var det kanske ingen tillfällighet att Öqvist utsågs av president och regering som ansvarig för kanalprojektet. I synnerhet eftersom det handlar om en stor andel internationella organ och företag som är inblandade i projektet.
Dick Emanuelsson intervjuar kanalprojektets språkrör, Paul Öqvist Kelly.

För Flamman skissar han upp projektet i tio underprojekt varav följande är de viktigaste:
·         Kanalen som byggs mellan Karibien och Stilla havet.
·         Två djuphamnar ska byggas på den karibiska sidan respektive stillahavskusten.
·         En järnvägslinje ska dras mellan de bägge hamnarna.
·         En oljepipeline dras parallellt med kanalen.
·         Två stora skattefria zoner skapas på vardera kuster med affärer, manufaktur och finansiellt center.
·         Två internationella flygplatser byggs.
·         Vägar och elektrifiering av installationerna i kanalområdet.

– Projektet kostar 40 miljarder dollar och Nicaragua har inte denna enorma summa. Om studierna angående miljökonsekvenserna går bra sätts byggena igång i slutet av 2014. Den uppskattade byggtiden är 5-6 år.
Det påstås att med kanalprojektet kan Nicaragua lämna fattigdomen bakom sig. Vad är det som indikerar det?
– BNP:n kommer att öka från dagens 10,2 till 25 miljarder dollar år 2018. Då handlar det bara om byggstarten och vad den innebär, inte effekterna i den nicaraguanska ekonomin. För kanalen kommer inte bara att bli en lokal eller regional utan en internationell multimodal transportled. Den kommer få en enorm förändringseffekt på ekonomin. Hur kan vi vara så säkra på det? Vi har exemplet Panama. Där breddar de nu kanalen med drygt fem miljarder dollar. Vårt projekt är 7,6 gånger större. När Panama informerade om att de skulle bredda kanalen år 2006 var BNP:n 17 miljarder dollar. I år kommer den att öka till 41,49 miljarder dollar trots att breddningen bara är fem miljarder dollar och vår kanal kostar 40 miljarder.

Öqvist menar att byggandet av infrastruktur har multieffekter och fungerar som en motor i ekonomin. Den rycker med sig i stort sett hela det produktiva och administrativa samhället. Och med kanalen ska det byggas nya städer i helt nya områden.
– Vi räknar med att de fasta arbetstillfällena i Nicaragua, som i dag uppgår till 640,000 personer, ska öka till 1,9 miljoner. Det förvandlar landet fullständigt. År 2018 kommer det att arbeta fler nicaraguaner med anställningsskydd och tillsvidareanställning, med semester och alla de lagenliga rättigheterna som sjukvårdsförsäkring och pension, än personer inom den informella sektorn. Vi tror att 51 procent kommer att arbeta med tillsvidareanställning 2018.
Den summan står i bjärt kontrast mot resten av Latinamerika där en stor majoritet och en liten minoritet befinner sig inom den informella sektorn, respektive har fast anställning. Det är ett resultat av den nyliberala modellens förödande konsekvenser för människor och nationer. Att det fattiga och lilla Nicaragua skulle bryta den modellen är det få som har trott.

Personer med specialkunskaper kommer att kontrakteras från utlandet. Men universiteten i Nicaragua kommer få nya och stora resurser för att skapa en egen arbetskraft som är kapabel att producera eller skapa det som den utländska arbetskraften gör i dag. Det innebär att landet kommer att ta steg från underutvecklingen och delta i moderniseringen av det land som har tillhört de 82 fattigaste länderna i världen och som varit Latinamerikas näst fattiga land, menar Öquist.
– Det är en av våra största utmaningar, att skapa professionella yrkesarbetare, ingenjörer och tekniker. Och kanalen ger oss en stor möjlighet till detta.
Vem är den 41-årige kinesen Wang Jing som står bakom denna megainvestering i Nicaragua?
– Wang Jing är en av flera riskinvesterare. HK Nicaragua Canal Development Investment Co. tar på sig alla ekonomiska kostnader för konsekvensstudien som kostar 900 miljoner dollar. China Railway Construction Corp. utför den tekniska studien. Det brittiska och internationellt erkända konsultföretaget McKinsey & Company gör den ekonomiska studien om projektet har tekniska och ekonomiska möjligheter att genomföras. Det Londonbaserade Environmental Resources Management (ERM), det femte största konsultföretaget i världen inom sitt verksamhetsområde, ansvarar för den miljötekniska aspekten. För att gräva kanalen har det australienska gruvföretaget MEC Mining, specialist på dagbrott, anlitats.

Och så fortsätter Paul Öqvist uppräkningen av några av de mest framstående företagen och personligheterna i världen som har satt i gång och utrett alla konsekvenser för det gigantiska byggprojektet. Bland dem John Negroponte, för några år sedan ansvarig för USA:s 16 civila och militära underrättelseorgan, bland dem CIA och NSA. Att anlita personer och organ som tidigare verkade för att störta sandinistregeringen på 1980-talet är att använda sig av Lenins tes om att ”utnyttja motsättningarna inom klassfienden”. Och många blir förvirrade vid åsynen av namnen på ”kanalentreprenörerna”.
Kritikerna anklagar regeringen och majoriteten i Nationalförsamlingen för att ”sälja ut den nationella suveräniteten till det kinesiska bolaget”. Vad är det som säger att kanalområdet inte blir något liknande som Guantanamobasen på Kuba?
– Den (nationella suveräniteten) står inte alls på spel. Det här är en koncession, ingen utförsäljning. Om du hyr ut ditt hus eller lägenhet till någon, upphör du inte att vara ägare till den samma. Men personen får en rätt att nyttja huset. Det finns så klart regler som säger att personen inte har rätt att förstöra din bostad. Det samma är det med kanalen. De har rätt att finansiera, bygga och operera i hela denna infrastruktur under 50 år. Vilken kontroll har Nicaragua? Nicaragua har en bra kontroll. Nationalförsamlingen har gett Kanalkommissionen, i vilken jag är medlem av, rätt att utöva kontroll över kanalzonen och allt det som finns omkring. Kommissionen har också fullmakt att bevilja eller avslå var och en av de tio underprojekten. Investerarna presenterar sin plan som måste godkännas av kommissionen. Alla tillstånd som behövs för att utföra kanalprojektet måste passera kommissionen. Visst ger det byråkrati men den är nödvändig för att kontrollen av projektet blir effektiv.

Nicaragua fick en procent av aktierna genom att underteckna understatementkontraktet med det Hongkongbaserade kanalbolaget. Staten får 100 miljoner dollar när den första båten passerar kanalen. Vart tionde år får Nicaragua tio procent av aktierna i koncessionen tills att landet, efter hundra år, förfogar över hela aktiestocken.
– Men den ekonomiska biten är av underordnad betydelse vad det innebär att skapa arbete, förstärka ekonomin och minska fattigdomen. År 2018 har vi halverat den extrema fattigdomen. Då kan vi sätta in stöten för den slutliga offensiven mot den extrema fattigdomen, säger Öqvist och låter som en sandinistisk gerillaledare från 1979 då den slutliga offensiven sattes in och den USA-stödda Somozadiktaturen störtades.

 

Miljömyter?

Victor Campos, vice chef för det ansedda Humboldtcentret i Managua, säger att projektet helt enkelt förstör den framtida möjligheten att förvandla Nicaraguasjön till en vattenkälla för hela Centralamerika.
– Byggandet av kanalen och bevarandet av vattnet för mänsklig konsumtion är ett ömsesidigt exkluderande. Antingen gör du en kanal eller har du en vattenreservoar för befolkningen”, sa Campos till Tierramérica.
Men Öqvist slår tillbaka argumentet och menar att det är en myt:
– Femtiotre procent av befolkningen i Panama, eller 1,8 miljoner personer, tar sitt dricksvatten från de två sjöarna samt kanalen. De har sju vattenreningsverk kring kanalen.
– Den andra myten är sedimentet. Vad har de olika regeringarna i Nicaragua gjort för att råda bot mot sedimentet fram tills dags dato? Absolut ingenting! Ingenjörerna får arbeta på hur vi ska motverka sedimenteringen av sjön och komma med förslag till åtgärder för att kanalen inte ska förvärra tillståndet.

Ty det är det snarare tvärtom, fortsätter Öqvist. Under de tre nyliberala regeringarna (1990-2006) i Nicaragua, förlorade landet varje år 50-60.000 hektar på grund av skogsavverkningen. Men landet har inlett en återbeskogning med 15.000-25.000 hektar per år. Varje år går 350.000 grundskoleelever ut och deltar i återbeskogningen.
Risken att vattnet skulle reduceras förkastar han också för Nicaragua har inte bara de två sjöarna Managua och Nicaragua utan också en rad floder med ett rikligt vattenflöde. Det kommer med säkerhet att understrykas i den pågående miljökonsekvensutredningen.
– Vi måste komma ihåg att vi lever i klimatförändringens tidsepok. Och för att stå emot denna och garantera ett konstant vattentillflöde behöver vi skog. Vi behöver så och skörda vatten, säger han målande. Kanalprojektet kommer att ge Nicaragua sin skog tillbaka för vattnet är för kanalens förverkligande liv eller död.
– Jag anser att Nicaragua och regeringen har bra program. Men vi har lite ekonomiska resurser för att verkställa dem. Med kanalen skapar vi förutsättningarna för att förverkliga dem.

Text: Dick Emanuelsson

Foto: Mirian EmanuelssonVem är Paul Öquist?

Han är personlig sekreterare och politisk rådgivare till president Daniel Ortega och Rosario Murillo, minister för Medborgarmakten. Paul Öqvist föddes i Chicago, dit hans pappa hade utvandrat från Sverige. Han har levt i Nicaragua i 30 år och är nationaliserad nicaraguan.
Under 1980-talet var han den främste talesmannen för sandinistregeringen inom den offentliga förvaltningen. Han spelade en viktig roll i förhandlingarna som ledde fram till militära kapitulationen av de USA-stödda kontrarevolutionärerna, Contras.
Han är doktor i statsvetenskap med många forskarstudier. Under 1990-talet och det senaste decenniet, har han varit en av de främsta experterna som anlitats av FN:s program för utveckling (UNDP) för sitt arbete i Asien, särskilt i Pakistan, Mongoliet och Vietnam. Han har också varit verksam i Chile och i Ecuador.
Inom FN-systemet är Öquist betraktad som en världsledande auktoritet på styrning, fredsprocesser, politik för insyn och offentligt ansvar, informations- och kommunikationsteknik. Han är en av de två direktörerna i Nicaraguas Studies Institute, ”tillägnad akademisk forskning och engagerar sig för god samhällsstyrning” [1].
D.E.
[1] Källa EnvíoMännen bakom HKND

Wang Jing, koncernchef
Mr Wang Jing föddes i december 1972 i Peking, Kina. Eminent entreprenör, Wang Jing har grundat och investerat i bolag inom infrastruktursektorer.
Bill Wild, advokat och programchef.
Under sin 40 år långa karriär, har Bill Wild vunnit erkännande som marknadsledare inom global rekrytering.
Neil Murchie Hodge, chefsingenjör.
Har över 40 års erfarenhet inom byggbranschen och har lett design och utveckling av stora byggprojekt runt om i världen.
Charles de Trenck, chefsanalytiker i projektet.
Charles har över 20 års erfarenhet av aktieanalyser och marknadsföring av transporter.
Ronald Maclean Abaroa, talesman för projektet.
Ronald MacLean Abaroa, är en boliviansk politiker och en internationellt erkänd expert på antikorruptionsprogram. MacLean Abaroa var den första demokratiskt valde borgmästaren i La Paz, Bolivia.


BAKGRUND HANDEL:

Behovet av en större kanal

Enligt Världshandelsorganisationen OMC, kommer världshandeln att fördubblas år 2020. År 2000 var den 6,5 triljoner dollar och 2012 var den 18,3 triljoner dollar. År 2020 antas den ha stigit till 35,6.
Enligt Clarkson Research Services, expert på utveckling av sjöfart och fartygregister, har den senaste tidens ökning av storleken på fartyg överstigit kapaciteten i befintliga kanaler i världen. Sedan 1996 har containerfartygens storlek tredubblats.
Panamakanalen kan i dag ta emot fartyg upp till 5300 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, 20 fot eller 6,1 m), som är en mätmetod för containerfartyg. Efter att kanalen har breddats och fördjupats kan den ta emot fartyg upp till 13.000 TEU. De nya containerfartygen har en volym på 15.500-18.000 TEU, vilka är för stora för Panamakanalen.
Den globala sjöburna handelsvolymen var 2009 åtta (8) biljoner ton och kalkylerar att öka till 11,9 år 2020.
Hamnarna på främst östkusten i USA men även i Long Beach i Kalifornien gör nya investeringar för att kunna ta emot större fartyg. En större kanal i Nicaragua skulle medföra att transportvägen från Asien till USA eller Sydamerikas östkust skulle bli avsevärt kortare eftersom de slipper runda Kap Horn längst ner i Sydamerika.
Dick Emanuelsson